Prisinformation:

Prisinformation

Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser m.v.

Priserne kan ændres af Sparekassen Vendsyssel i henhold til vores almindelige
forretningsbetingelser.

Garantiformuen

Kunder i Sparekassen Vendsyssel er dækket af Garantiformuen for indskydere og investorer. Dog er nettoindlån over 100.000 euro ikke dækket af Garantiformuen. Visse særlige indlån er dækket fuldt ud.

Læs mere på Garantiformuens hjemmeside

1. Almindelige serviceydelser

Kontogebyrer

Gebyr Beløb
Kunder med Spire konto 0 kr.
Kunder med Focus Ung konto
0 kr.
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto
0 kr.
Kunder med Basal indlånskonto (opkræves månedligt)
15 kr.
Kunder med Basal betalingskonto (opkræves årligt 30.09.). Ved etablering opkræves forholdsmæssigt gebyr
350 kr.
Kunder med Basal foreningskonto (opkræves årligt d.30.09.). Ved etablering opkræves forholdsmæssigt gebyr
750 kr.
Kunder med Basal erhvervskonto (opkræves kvartalsvis)
500 kr.

Kasseekspeditioner

Gebyr Beløb
Udbetaling ved kassen uden hævekort (glemt kort)  50 kr.
Udbetaling ved kassen (ej fordelskunder), pr. stk. *)
25 kr.
Engangsoverførsel til egen konto i sparekassen, pr. stk
50 kr.
Engangsoverførsel til 3. mands konto i sparekassen, pr. stk. 
50 kr.
Engangsoverførsel til konto i andet pengeinstitut, pr. stk.
250 kr.
Indbetalingskort, betaling ved kassen, pr. stk. 55 kr.
*) 5 gratis hævninger pr. måned - herefter 25 kr. pr. stk.

Bogkort

Gebyr Beløb
Bogkort, øvrige kunder, pr. stk. 0 kr.
Erklæring om bortkommet sparekassebog
375 kr.
Mortifikation af bortkommet sparekassebog
Timebetaling

Betalinger og overførsler

Gebyr Beløb
Indbetalingskort, Kuvertservice 55 kr.
Overførsel til konto i andet pengeinstitut
Stående aftale, pr. stk. 0 kr.
Stående aftale (oprettelse i filial), pr. stk.
50 kr.
Returnering på grund af manglende dækning
PBS-betaling 375 kr.
Betalingsformidling, i øvrigt Tilbageførsel af midler 125 kr.
Betalingsordrer med fejl
 
Tilbagekaldelse af betalingsordrer
 
Overførselsservice - aftaleuoverensstemmelse vedr. betalingsafsender
 
Basiskunder: saldooplysning pr. telefon
 

Døgnboksaftaler

Gebyr Beløb
Helkunder Døgnboksaftale for erhvervskunder (årligt) 2.500 kr.
Døgnboksaftale for erhvervskunder inkl. møntaftale (årligt)
3.500 kr.
Optælling af døgnboks, individuel vurdering
Timebetaling
Delkunder Døgnboksaftale for erhvervskunder (årligt) 13.000 kr.
Døgnboksaftale for erhvervskunder inkl. møntaftale (årligt)
22.000 kr.
Optælling af døgnboks, individuel vurdering
Timebetaling

Øvrige priser

Gebyr Beløb
Boopgørelser Proforma skifteretssag alm. ind-/udlån 500 kr
Proforma skifteretssag med særlig indlån eller depot
1.250 kr.
Boksleje, inkl. moms, pr. år: Små bokse 850 kr.
Mellem bokse
975 kr.
Store bokse
1.100 kr.
Opbrydning af boks samt direkte omk. ved opbrydning
Efter regning
Budget
Budgetservice, inkl. 1 årligt budget
1.500 kr.
Ekstraordinær udskrift ved ændring af budget
500 kr.
Overførselsservice/leverandørservice
Oprettelse/afvisning/tilbageførsel/ændring af leverandørservice
395 kr.
Returnering af Gode Penge
395 kr.
Engagementsforespørgsler fra revisorer (pr. CVR-nummer)
1.100 kr.
Introduktionsskrivelse engelsk - studerende 500 kr.
Kopier og udskrifter
Fotokopi af bilag, udskrifter o.lign., pr. stk.  25 kr.
Genudskrivning af kundeuddata, pr. udskrift
125 kr.
Gruppeforsikring (Nærpension)
Etableringsgebyr, pr. stk
275 kr.
Panthaverdeklaration, pr. stk.
275 kr.
Gruppeforsikring (Letpension)
Administrationsgebyr pr. forsikring
200 kr.
Administrationsgebyr pr. forsikring til børn
100 kr.
FI-kreditoraftale
Årligt abonnement
375 kr.
Etablering af aftale
500 kr.
Ændring af aftale
250 kr.
Indbetalingskort, fast produktionsgebyr, pr. produktion (ekskl. evt. forsendelsesporto)
500 kr.
Indbetalingskort, produktion, pr. stk. 2 kr.
Kontoudskrifter Standardudskrift
0 kr.
Øvrige
50 kr.
Møntoptælling
For private/foreninger der er kunder og garanter
0 kr.
For private/foreninger der er kunder, men ikke garanter (Spirekunder er undtaget)
125 kr.
For erhvervskunder, der ikke er garanter og/eller ikke har en døgnboksaftale
124 kr.
Overførsel af særlige indlånskonti til andre pengeinstitutter (pr. aftale) Boligopsparing
500 kr.
Børneopsparing
500 kr.
Etableringskonto
500 kr.
Uddannelsesopsparing
500 kr.
Returnering af fejlbehæftet transaktion, pr. transaktion 50 kr.
Rykkergebyr vedr. overtræk Kontoudskrift med påmindelse 100 kr.
1. rykker
100 kr.
2. rykker
100 kr.
3. rykker
100 kr.
Soliditetsoplysninger
Besvarelse af forespørgsel
1.500 kr.
Indhentning af oplysning (ekskl. modtagende pengeinstituts gebyr
625 kr.
Timebetaling for ekstraordinære ydelser, pr. time (der opkræves altid for mindst en time)
1.500 kr.
Udbetaling på andre pengeinstitutters konti, pr. stk.
500 kr.
Klientkonti Oprettelse af klientkonti, både advokat og boet er helkunder
500 kr.
Oprettelse af klientkonti, advokat er helkunde og boet er del-/ikkekunde 750 kr.
Oprettelse af klientkonti, advokat er delkunde/ikke kunde og boet er kunde
1.250 kr.
Oprettelse af klientkonti, advokat er delkunde/ikke kunde og boet er del-/ikke kunde
3.000 kr.
Oprettelse af Basal Erhvervskonto
5.000 kr.
Oprettelse af nye erhvervskunder
op til 5.000 kr.

2. Depot

Opbevaring af værdipapirer i depot

De anførte depotgebyrer er gældende for åbne depoter, pensionsdepoter og sikkerhedsdepoter.

Sparekassen Vendsyssel skal opkræve moms af en række depotgebyrer.
Det er nedenfor angivet, hvilke gebyrer der er pålagt moms (**).
De anførte gebyrer er således ekskl. moms.

Gebyr Beløb
Obligationer registreret i VP VP kontogebyr pr. konto pr. år 45 kr.**
Fondskodegebyr pr. år
22 kr.**
Beholdningsændringsmeddelelse pr. stk.
14 kr.
Beholdningsændring (transaktionsgebyr) pr. stk
22 kr.**
Meddelelser i øvrigt pr. stk. (Kapitaludvidelse, rente, udbytte, udtrækning samt øvrige udskrifter)
14 kr.**
Unoterede værdipapirer
Opbevaring af unoteret værdipapir i depot (ej pensionsdepot)
1.500 kr.
Aktier og investeringsforeninger registreret i VP
Beholdningsændring (transaktionsgebyr) pr. stk.
22 kr.**
Beholdningsændringsmeddelelse pr. stk.
14 kr.
Værdipapirer, der ikke er registreret i VP 
Saldogebyr af kapitalens nominelle værdi til og med 500.000 kr., årligt (Min. gebyret udgør 200 kr)
0,250 %**
Saldogebyr af kapitalens nominelle værdi over 500.000 kr., årligt 0,150 %**
Udenlandske værdipapirer
Af kapitalens værdi til og med 500.000 kr. (Min. gebyret udgør 300 kr.)
0,350 %**
Af kapitalens værdi over 500.000 kr.
0,225 %**
Rentemeddelelse/udbyttebrev udenlandske værdipapirer (pr. meddelelse/brev)
30 kr.**

Øvrige effekter

Gebyr Beløb
Pantebreve Ekspedition af terminsydelser, ekstraordinære afdrag mv., pr. indbetaling 50 kr.**
Meddelelse til kreditor om indbetalt pantebrevsydelse, pr. meddelelse
50 kr.
Påkrav ved nødlidende pantebreve, pr. pantebrev
100 kr.
Oprettelse af pantebrev
250 kr.
Årligt opbevaringsgebyr
125 kr.
Ekstraordinære afdrag og indfrielser
250 kr.
Fysiske fondsgebyrer
Indløsning af fysiske aktiebeviser, pr. bevis
400 kr.
Notering af fysiske aktiebviser, pr. bevis
200 kr.

Andre ydelser

Gebyr Beløb
Manuel tilretning af kundens fuldmagtshandler via fondsmæglerselskab (Pr. fondskode)
250 kr.
Overførsel til depot i andet pengeinstitut, pr. fondskode (Det maksimale gebyr pr. CPR-nr. udgør 4.500 kr.)
375 kr.**
Fondshandler via 3. part (f.eks. fondsmæglere) Kurtage som ved kundehandler i filial (ikke netbank kurtage)
Overførsel af udenlandske værdipapirer pr. fondskode

Hertil kommer udenlandske omkostninger pr. fondskode (min. kr. 400)
Gebyr for overførsel af udenlandske værdipapirer betales ud over de normale flytteomkostninger for depoter og pensionsordninger.

  400 kr.

3. Kort

Dankort

Gebyr Beløb
Årligt kortgebyr (Vendsyssel Plus, Erhverv Plus & Focus Plus)
0 kr.
Årligt kortgebyr (øvrige kunder) 
0 kr.
Erstatningskort
250 kr.
Hastebestilling af kort
375 kr.
Notakopi af Dankort
200 kr.
Ophævelse af spærring af pinblokering
0 kr.
Spærring af kort på grund af kundens misbrug
500 kr.
Returnering af Dankort
375 kr.
Genåbning af kort efter kundens egen spærring 150 kr.
Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt)
550 kr.
Kontanthævning i sparekassens egne pengeautomater 
0 kr.
Kontanthævning i andre pengeinstitutters pengeautomater
Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel 55 Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
10 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
15 kr.
Kontanthævning i pengeautomater i Danmark, som ikke er med i dankortsamarbejdet (automater uden logo)
5 kr.

Mastercard Kredit

Gebyr Beløb
Årligt kortgebyr
MasterCard Standard (Privat og firma)
Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort 0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
350 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Guld (Privat og firma)
Kunder med Focus Plus konto
295 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
295 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort
295 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
1.500 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Platinum (Privat og firma) Kunder med Focus Plus konto 1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto 1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort
1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
1.295 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
 Gebyrer generelt Oprettelsesgebyr (svarer til første års kortgebyr)

Spærring pga. kundens misbrug
500 kr.
Kopi af nota (hvis nota er i overensstemmelse med det fakturerede)
125 kr.
Erstatningskort
250 kr.
Advisering via betalingsservice
0 kr.
Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt)
550 kr.
Nulstilling af forbrug
250 kr.
Kurerforsendelse
375 kr.
Gebyr pr. kontanthævning
 I eget pengeinstitut (min. gebyret udgør 50 kr.)
2 %
 Øvrige kontanthævninger (min. gebyret udgør 50 kr.)
2 % 
Gebyr ved manglende betaling
Betalingspåmindelse, pr. stk.
100 kr.
Inkassomeddelelse
100 kr.
Overdragelse til advokat
500 kr.
Omregningskurs ved brug i udlandet: Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i sparekassen tillagt 2 %
Andre dagligt offentliggjorte valutaer
Danmarks Nationalbanks middelkurs på ekspeditionsdagen i sparekassen tillagt 2 %
Ikke dagligt noterede valutaer
Omregnes til USD, der igen omregnes til danske kr., jf. ovenfor. Undtagelser kan forekomme.
 
I pengeautomater og betalingsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB-referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige korttyper.

VISA/Dankort:

Gebyr Beløb
Årligt kortgebyr Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
225 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
350 kr.
Gebyrer generelt
Erstatningskort
250 kr.
Hastebestilling af kort
375 kr.
Notakopi af Visa/Dankort
150 kr.
Ophævelse af spærring af pinblokering
0 kr.
Spærring af kort på grund af kundens misbrug
500 kr.
Returnering af Visa/Dankort
375 kr.
Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt)
550 kr.
Limitblokering nulstilles
250 kr.
Kort med individuelt design, første kort
Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
225 kr.
Øvrige kunder
350 kr.
Kort med individuelt design efterfølgende kort
Kunder med Focus Plus konto
225 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto 
225 kr. 
Kunder med Vendsyssel konto
300 kr. 
Øvrige kunder 350 kr.
Kontanthævning i sparekassens egne pengeautomater
0 kr.
Kontanthævning i andre pengeinstitutters og udenlandske pengeautomater
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
10 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto 15 kr.
Kontanthævning i pengeautomater i Danmark, som ikke er med i dankortsamarbejdet (automater uden logo)
5 kr.
Afregn. kurs for udb. af kontanter og andre betalinger i udlandet
For dagligt noterede europæiske valutaer anvendes Nationalbankens opgivne informationskurs (middelkursen) på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes betalingssystemer tillagt 1,5%
For andre noterede valutaer anvendes Nationalbankens opgivne informationskurs på ekspeditionsdagen i Pengeinstitutternes betalingssystemer tillagt 2,0%
 
I pengeautomater og betalingsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB-referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige korttyper.

Mastercard Debit

Gebyr Beløb
Årligt kortgebyr
MasterCard Standard (Privat og firma)
Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort 0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
150 kr.
Kunder med Basis Indlån
0 kr.
Øvrige kunder
225 kr.
MasterCard Guld (Privat og firma)
Kunder med Focus Plus konto
295 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
295 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort
295 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
1.500 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Platinum (Privat og firma) Kunder med Focus Plus konto 1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto 1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto, gælder første kort
1.295 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
1.295 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Silver (Privat, 18-28 år) Kunder med Focus Plus konto
0 kr. 
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Young (Privat op til 18 år) Kunder med Focus Ung konto
0 kr. 
Øvrige kunder Tilbydes ikke
Kort med individuelt design, første kort
MasterCard Silver (Privat, 18-28 år)
Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Øvrige kunder Tilbydes ikke
MasterCard Young (Privat op til 18 år)
Kunder med Focus Ung konto
0 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
Kort med individuelt design efterfølgende kort MasterCard Silver (Privat, 18-28 år)
Kunder med Focus Plus konto
225 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
MasterCard Young (Privat op til 18 år)
Kunder med Focus Ung konto
225 kr.
Øvrige kunder
Tilbydes ikke
 Gebyrer generelt Erstatningskort
250 kr.
Ophævelse af spærring af pinblokering 0 kr.
Spærring af kort på grund af kundens misbrug
500 kr.
Genåbning af kort efter kundens egen spærring
150 kr.
Uberettiget igangsætning af indsigelsessag (ej misbrugt)
550 kr.
Limitblokering nulstilles
250 kr.
Gebyrer for brug af kortet i Danmark
Kontanthævning i sparekassens egne pengeautomater 0 kr.
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
10 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
15 kr.
Kontanthævning i andre pengeinstitutters og udenlandske pengeautomater
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
10 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
15 kr.
Afregningskurs for udbetaling af kontanter og andre betalinger i udlandet
Nationalbankens middelkurs med tillæg af 1,5% for europæiske valutaer og 2,0% for ikke-europæiske valutaer.
 
I pengeautomater og betalingsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen valuta, bliver ECB’s valutakurs (som også findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB-referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger af forholdet mellem kurserne på www.nets.eu/valutakurser og ECB’s kurser, og den kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige korttyper.

4. Lån og kreditter

Lån og kreditter generelt (inkl. udlandslån)

Gebyr Beløb
Privatkunder Ekspeditionsgebyr 1.500 kr.
Stiftelsesprovision
2,25 %
Erhvervskunder
Ekspeditionsgebyr
3.000 kr.
Stiftelsesprovision
2,25 %
Kunder med Vendsyssel Plus konto
Oprettelse af kredit på op til 100.000 kr.
0 kr. 
Forlængelse af kredit (genforhandling)
Privatkunder
1.500 kr.
Erhvervskunder (min. 3.000 kr.)
Op til 10.000 kr.
Sikkerhed og Kautionserklæring

Ændring af sikkerhed, privatkunder

1.500 kr.
Ændring af sikkerhed, erhvervskunder
3.000 kr.
Kautionserklæring, privatkunder
2.000 kr.
Kautionserklæring, erhvervskunder
1.375 kr.
Bevilget overtræk
Etableringsprovision af maks. (minimum 250 kr. for privatkunder og 750 kr. for erhvervskunder) 
2,25 %
Pant m.v.
Udfærdigelse af pantebreve, privatkunder
1.500 kr.
Udfærdigelse af pantebreve, erhvervskunder
3.000 kr.
Dokumenter og påtegninger, diverse
1.500 kr.
Notering af udlæg
1.500 kr.
Notering af sekundær pant
1.500 kr.
Gebyr for elektronisk tinglysning
1.250 kr.
Tinglysning af skifteretsattest som adkomst
2.500 kr.
Afgivelse af ejerpantebrev ved pengeinstitutskifte
1.500 kr.
Aflysning af ejerpantebrev
1.500 kr.
Forsikringsdeklarationer, pris afhænger af forsikringsselskab
op til 1.500 kr.
Øvrige Gebyr for at springe låneydelser over
1.500 kr.
Notering af transport
1.500 kr.
Byggelån
Ekspeditionsgebyr
3.000 kr.
Stiftelsesprovision
2,25 %

Garantier

Gebyr Beløb
Diverse garantier, ekskl. realkredit Ekspeditionsgebyr 1.500 kr.
Årlig provision, p.a. min. 250 kr. pr. opkrævning
3,0 %
Realkredit
Ekspeditionsgebyr (opkræves ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr)
1.500 kr.
Årlig provision, p.a. (ej Totalkreditsager)
3,0 %
Garantigebyr pr. sag i Totalkredit
1.500 kr.
Garanti for forhåndslån, hvor provenuet af realkreditlånet lbn. anvendes
Ekspeditionsgebyr (opkræves ikke i lånesager med separat ekspeditionsgebyr) 
1.500 kr.
Årlig provision, p.a.
3,0 %
Garanti for restkøbesum ved bolighandel
Almindelig handel
2.500 kr. 
Projektkøb (køb af ejerbolig der ikke er opført) 
5.000 kr.

Realkredit

Gebyr Beløb
Totalkredit Ekspeditionsgebyr til sparekassen
(Vendsyssel Plus konto)
Lånebeløb op til 1.000.000 kr. 3.000 kr
Lånebeløb på 1.000.000 kr. og op til 1.750.000 kr.
4.000 kr.
Lånebeløb på 1.750.000 kr. og derover
5.000 kr.
Ekspeditionsgebyr til sparekassen
(øvrige kunder)
Lånebeløb op til 1.000.000 kr. 4.000 kr.
Lånebeløb på 1.000.000 kr. og op til 1.750.000 kr.
5.000 kr.
Lånebeløb på 1.750.000 kr. og derover
6.000 kr.
DLR Kredit Ekspeditionsgebyr til sparekassen
(Vendsyssel Plus eller Vendsyssel Erhverv Plus konto)
Lånebeløb op til og med 1.000.000 kr.
3.500 kr.
Lånebeløb over 1.000.000 kr.
5.500 kr. 
Flere matrikelnumre og uanset lånebeløb, tillæg pr. yderligere ejendom
500 kr.
Ekspeditionsgebyr til sparekassen
(øvrige kunder)
Lånebeløb op til og med 1.000.000 kr.
4.500 kr.
Lånebeløb over 1.000.000 kr.
6.500 kr. 
Flere matrikelnumre og uanset lånebeløb, tillæg pr. yderligere ejendom
500 kr.
Øvrige gebyrer
Sagsgebyr til Totalkredit
4.000 kr.
Ekstra Totalkredit/DLR lånetilbud (første er gratis)
500 kr.
Ændring af refinansieringsaftale, med uændret afdragsprofil, Totalkredit
1.000 kr.
Ændring af refinansieringsaftale, med fravalg af afdragsfrihed, Totalkredit
1.000 kr.
Ændring af refinansieringsaftale, med tilvalg af afdragsfrihed, Totalkredit
2.500 kr.
Gældsovertagelse pr. sag (inkl. udf. af transpostopfølgning) Totalkredit
2.500 kr.
Forlængelse af ombygningssag, Totalkredit
1.500 kr.
Besigtigelsesgebyr, Totalkredit (ekstra besigtigelse i forbindelse med ej afsluttet byggeri) 
1.250 kr.
Besigtigelsesgebyr, Totalkredit (ratebesigtigelse)
750 kr.
Vurderingsgebyr, Andelsboliger
1.500 kr.
Kurskontrakt
500 kr.
Gebyr for elektronisk tinglysning
1.250 kr. 
Ekspedition af sælgersager, bolighandel (uden låneindfrielse)
1.500 kr.
Ekspedition af sælgersager, bolighandel (med låneindfrielse)
3.000 kr.
Indfrielse og aflysning af lån fra anden långiver, pr. lån (inkl. delvise indfrielser)
1.500 kr.
Rykningspåtegning (anmodning fra andet realkreditinstitut), pr. sag, privatkunder (uden provenu)
1.500 kr.
Rykningspåtegning (anmodning fra andet realkreditinstitut), pr. sag, privatkunder (med provenu)
2.500 kr.
Rykningspåtegning (anmodning fra andet realkreditinstitut), pr. sag, erhvervskunder
2.500 kr.
Ekspedition af realkreditsager fra andre realkreditinstitutter end Totalkredit og DLR Kredit
7.500 kr.
Deponering og meddelelse
750 kr.
Relaksationer og transporter af ejerpantebrev (ej sælgersag)
1.250 kr.
Signering transport i sælgersager (overdragelse af ejerpantebrev)
1.250 kr.

5. Pension

Diverse

Gebyr Beløb
Bodeling, pr. aftale
1.250 kr.
Deludbetaling, pr. gang
1.250 kr.
Ophævelse i utide, pr. aftale
1.250 kr.
Overførsel af pensionskonti til andre pengeinstitutter
(Det maksimale gebyr pr. CPR-nr. udgør 4.500 kr)
 
I tillæg til ovennævnte beregnes særskilte gebyrer for overførsel af udenlandske værdipapirer (ubegrænset). Der henvises til emnet under "Depot".
Pensionskonti generelt (pr. aftale)
1.000 kr.
Tilhørende puljekonto pr. konto
500 kr.
Tilhørende depoter, pr. fondskode
375 kr.
Øvrige
Ændring af aftale fra kapitalpension til aldersopsparing
1.250 kr.
Deling af pension ved skilsmisse
2.500 kr.
Markere udenlandske kunder for PAL-fritagelse 
1.000 kr.
Opstart af udbetalinger på ratepension
1.000 kr.
Opstart af udbetalinger på indekskontrakter
1.000 kr.
Opstart hel-udbetaling af kapitalpension
1.000 kr.
Ændring af udbetalingsperioden på en ratepension
1.000 kr.
Opgørelse af kapitalpension
1.000 kr.
Opgørelse af aldersopsparing
1.000 kr.
Opgørelse af selvpension
1.000 kr.
Sammenlægning af pensionskonti, pr. stk
1.000 kr.
PAL-administration af kunder med unoterede værdipapirer i separat pensionsdepot 
2.750 kr.

Puljeinvestering

Gebyr Beløb
Puljeadministrationsgebyr (inkl. børneopsparing) Obligationer 0,25 %
Korte obligationer
0,10 %
Mixpulje Minimum
0,50 %
Mixpulje Lav
1,00 %
Mixpulje Middel
1,00 %
Mixpulje Høj
1,00 %
Mixpulje Maksimum
1,00 %
Danske Aktier 1,25 %
Globale Aktier
1,25 %
Puljeskifte, pr. aftale (inkl. udtræden af pulje) 
500 kr.

6. Selvbetjeningssystemer

Netbank

Gebyr Beløb
Årligt gebyr Kunder med Focus Ung konto 0 kr.
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
0 kr.
Foreningskunder, incl. netbankforsikring
500 kr.
Erhvervskunder, incl. netbankforsikring pr. selskab (Det maksimale gebyr pr. koncern udgør kr. 3.600)

1.200 kr.

Kunder med Basal Betalingskonto (opkræves årligt d. 31.12.) 150 kr.
Oprettelse af aftale (Bank Connect)
Abonnement
0 kr.
Bank Connect 0 kr.
Transaktioner
Engangsoverførsel til konto i Sparekassen Vendsyssel 0 kr.
Engangsoverførsel til konto i andet pengeinstitut
0 kr.
Kontooplysninger
0 kr.
Kontooverførsel uden advis
0 kr.
Kontooverførsel med vente-advis
0 kr.
Kontooverførsel med straks-advis
20 kr.
Straksoverførsel
1,25 kr.
Sammedagsoverførsel
1 kr.
Indbetalingskort (FI-kort) pr. stk.
Kunder med Focus Ung konto
0 kr.
Kunder med Focus Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel Erhverv Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
0 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
5 kr.
Øvrige gebyrer
Ændringer på erhvervsnetbank (fuldmagtsforhold m.v.)
500 kr.
Etablering/ændring af netbank ifm. fuldmagtshandler via ekstern forvalter
500 kr.
Kvittering for betaling, rekvirering af kontoudskrift
15 kr.
Overførsel til udlandet
Almindelig overførsel
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter debiteringsdagen.
50 kr. 
EU (SEPA) overførsel (overførsel af EURO til et EU land)
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen
0 kr.
Ekspres overførsel - USD + DKK + EUR + SEK + NOK + GBP + CHF
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken på debiteringsdagen
290 kr.
+1 ‰
Ekspres overførsel - øvrige valutaer
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen
290 kr.
+1 ‰
Ændringer/tilbagekaldelse af udenlandske overførsler (f.eks. pga. fejl i IBAN/SWIFT)
350 kr.

7. Valuta og udland

Diverse

Gebyr Beløb
Veksling af kontantvaluta Kunder med Focus Plus konto 0 kr.
Kunder med Vendsyssel Plus konto
0 kr.
Kunder med Vendsyssel konto
50 kr.
Kunder med Basal Betalingskonto
75 kr.
Ikke kunder 150 kr.

SEPA/Direct debit

Gebyr Beløb
Etablering af aftale
1.875 kr.
Rettelser og tilbagekaldelser (pr. stk.)
350 kr.

Overførsler fra udlandet

Gebyr Beløb 
Overførsel fra EU-EØS lande (SEPA) 0 kr.
Øvrige overførsler
35 kr.
Overførsel med fejlagtige modtageroplysninger
100 kr.
Undersøgelse og hentning af oplysninger hos udenlandsk afsender PI (Hertil kommer udenlandske omkostninger)
350 kr.

Overførsler til udlandet

Gebyr Beløb
Ved overførsel via en af vores afdelinger Almindelig overførsel
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 2 bankdage efter debiteringsdagen
250 kr.
EU/SEPA overførsel
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen
250 kr.
Ekspres overførsel - USD + DKK + EUR + SEK + NOK + CHF + GBP
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken på debiteringsdagen
500 kr.
+1 ‰
Ekspres overførsel - øvrige valutaer
Beløbet stilles til rådighed for korrespondentbanken 1 bankdag efter debiteringsdagen
500 kr.
+1 ‰
Ændringer/tilbagekaldelse af udenlandske overførsler (f.eks. pga. fejl i IBAN/SWIFT)
350 kr.
Overførsel - tillæg hvis afsender betaler alle omkostninger (Hvis de udenlandske omkostninger overstiger 200 kr., betales differencen)
200 kr.
Overførsel - manuel tilretning inden afsendelse
125 kr.

Terminsforretninger

Gebyr Beløb
Etablering af aftale (Af hovedstolens værdi i DKK) 1 ‰
Forlængelse af aftale (Af hovedstolens værdi i DKK)
1 ‰

Remburs

Gebyr   Beløb
Forhåndsgennemgang af dokumenter 1.250 kr.
Eksport


Adviseringsgebyr *) 
850 kr.
Ændringsgebyr *) 
850 kr.
Bekræftelse/tilsagnsprovision
 
(kun visse lande/banker) excl. udenlandske omkostninger *) %-sats afh.af land/bank
min. 850 kr.

%-sats afh.af land/bank
Dokumentprovision *)
0,25 % af beløb
min. 2.000 kr.
Noteringsprovision *)
1.000 kr.
Transfereringsprovision *) 
0,50% af beløbet
min. 2.000 kr
Udbetalingsprovision *)
850 kr.
Provision udskudt betaling med vores accept/forpligtelse *)
min. 850 kr.
%-sats afh. af land/bank
Provision udskudt betaling uden vores accept/forpligtelse *
850 kr.
Import
Dokumentprovision * 0,15% af beløb
min. 650 kr
Frigivelse af varesendinger *) 650 kr.
Provision for udskudt betaling *) 850 kr.
+0,25 % pr. påbegyndt måned
Udstedelsesprovision *) 
850 kr.
+0,25 % pr. påbegyndt måned
Ændringsprovision *)
650 kr.
+ 3% hvis ændr. indebærer forhøjelse eller forlængelse
Kurerforsendelse
Viderefakturering af reel kostpris

Udenlandske garantier

Gebyr Beløb
Garanti til udlandet - Udkast til garanti 500 kr.
Garanti til udlandet - Oprettelsesgebyr (min. 1.250 kr.)
0,125 %
Garanti til udlandet - Garantiprovision
Op til 2,5 %
Garanti til udlandet - Ændringsgebyr
850 kr.
Garanti til udlandet - Gebyr for behandling af krav
850 kr.
Garanti fra udlandet - Advisering af garantier
850 kr.
Kurerforsendelse
Viderefakturering af reel kostpris

Udenlandsk inkasso

Gebyr Beløb
Forhåndsgennemgang af dokumenter 1.250 kr.
Eksport Acceptgebyr * 400 kr.
Inkassoprovision inkl. 2 rykkerskrivelser *)
0,25% af beløb
min./maks. 600/4.000 kr.
Returgebyr *) 400 kr.
Rykker på anfordring *)
400 kr.
Udleveringsgebyr * 400 kr.
Ændringsgebyr *
400 kr.
Import Acceptprovision *)  0,25% af beløb
min./maks. 600/4.000 kr.
Inkassoprovision *
0,25% af beløb
min./maks. 600/4.000 kr
Frigivelse af varesendinger *)
650 kr.
Ændringsgebyr *) 400 kr.

Valutamarginaler

Overførsler til og fra valutakonti i netbank afregnes efter Sparekassen Vendsyssels markedskurs med nedennævnte tillæg/fradrag
 
Land (valuta) Marginal
Euro (EUR) 1,300
USA (USD) 1,300
England (GBP)
2,000
Sverige (SEK)
0,300
Norge (NOK)
0,300
Schweiz (CHF)
1,000
Canada (CAD)
1,100 
Japan (JPY)
0,012 
Australien (AUD)  1,300
New Zealand (NZD)
1,300
Polen (PLN) 
1,100
Tjekkiet (CZK)
0,130
Ungarn (HUF)
0,020
Hongkong (HKD)
0,680
Singapore (SGD)
3,000
Tyrkiet (TRY)
2,650 
Sydafrika (ZAR) 
1,000
Thailand (THB)
0,200
Israel (ILS)
1,100
Mexico (MXN)
0,300 
De Arabiske Emirater (AED) 
2,050
Rumænien (RON)
1,300
Kina (CNY)
0,450
 
Kontantvaluta afregnes efter andre marginaler.

*Sparekassens udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte priser Der beregnes ekstra for evt. særbehandling af overførsler.

8. Værdipapirhandel