Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

Jerslev Sparekasse blev grundlagt 1869 og var en selvstændig sparekasse i knap 130 år. I 1999 blev der gennemført en sammenlægning med Hørby Sparekasse. Jerslev Sparekasse havde gennem årene opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Jerslev Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Jerslev Sparekasse fonden Jerslev Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev.

Fondens grundkapital udgør 77 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Jerslev Sparekasse, 1 bestyrelsesmedlem udpeget blandt repræsentantskabsmedlemmerne samt den fungerende direktør i Jerslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.


Bestyrelsens sammensætning
Helle Rømer Skole (formand) Sdr. Ringgade 6 9740 Jerslev
Mogens Nedergaard (næsrformand) Anlægsvej 20 9740 Jerslev
Søren G. Sørensen Liljevej 12, Sterup 9740 Jerslev
Peter Mølbjerg Lucernevej 31, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Helle Brinkmann Larsen Gl. Havensvej 7 9352 Dybvad
Henrik Erlandsen Ålborgvej 281 9352 Dybvad
Gurli Nielsen Birkagervej 3 9740 Jerslev

Uddelinger

4. december 2019 (4. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 11 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Manna-Thise Multihus I/S.
 • Brønderslev Skytteforening.
 • Sæby Sejlklub.
 • Vendelbohallen.
 • Frederikshavn Tennisklub.
 • Serritslev Borgerforening.
 • KFUM-spejderne i Hallund.
 • Brønderslev Brandmandsforening.
 • Sæby Judo- og Karateklub.
 • Vennekredsen Kornumgaard.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Fodbold.
4. september 2019 (3. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Mødrehjælpen, Brønderslev Lokalafdeling.
 • Spring Team Sæby.
 • Den Selvejende Institution Syvsten Hallen.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Håndbold.
19. juni 2019 (2. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. juni 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Det blev til i alt 267.095 kr. til følgende 12 foreninger, klubber med flere.
 • Krudtuglerne Brønderslev fik 20.000 kr. til at købe et curlingspil.
 • Vivaldis Venner modtog 60.000 kr. til at købe en handicapvenlig bus til beboerne på plejehjemmet.
 • Firmaidræt Sæby fik 4.000 kr. til at købe roll-up bannere til markedsføring.
 • Sæby og Omegns Skytteforening modtog 12.500 kr. til at købe luftrifler og/eller luftpistoler.
 • Vendsyssel NU fik 20.000 kr. til at få fremstillet undervisningsmateriale.
 • Datastuen i Serritslev modtog 6.700 kr. til at købe en pc.
 • Det Danske Spejderkorps, Brundurs Gruppe fik 8.395 kr. til at købe køkkenmaskiner.
 • Jerslev 4H modtog 8.000 kr. til at købe et bordbænkesæt og til at få etableret et kaninhop og en agilitybane.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening/Multiparken fik 50.000 kr. til at få købt en tablet, der skal bruges i det intelligente klasseværelse ved multibanen.
 • Brønderslev Gymnastik Forening modtog 30.000 til at købe en airtrack.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening fik 42.500 kr. til at købe rekvisitter.
 • Hellum Krudtugler modtog 5.000 kr. til at købe 60 stk. t-shirt med tryk.
2. april 2019 (1. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 2. april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. 
Det blev til i alt 1.349.138 kr. til følgende 14 foreninger, klubber med flere.
 • Lyngsaa Boldklub fik 20.000 kr. til at renovere loft og lamper.
 • Pedershaab Hundeskov modtog 8.000 kr. til at etablere en hundeskov.                  
 • Klub 9740 Pedellerne fik 6.700 kr. til at opsætte skilte, ”Handler du lokalt?”, ved byporte.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 25.000 kr. til at købe redskaber til crossdance.
 • Rosengårdens Venner fik 14.000 kr. til at købe et nyt elklaver til plejehjemmet.      
 • Sysselklubben Sæby modtog 2.500 kr., der skal bruges som støtte til socialt samvær.                                        
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 67.000 kr., som skal bruges til opstart af E-sport.
 • Støtteforeningen for 9740 modtog 7.500. kr. til at købe kunstige planter.               
 • Multibanen fik 1.000.000 kr. til at etablere en udendørs læringsplatform.                
 • Jerslev Borgerforening modtog 39.063 kr. til at forny det store tårn på byens legeplads.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og
  race control management. 
 • Spar V Hallen fik 89.375 kr. til at etablere en floorballbane, købe en gulvvaskemaskine og
  kantpuder til trampoliner.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton modtog 10.000 kr. til at købe et fugtskab til fjerbolde.
 • Støtteforeningen for 9740 fik 50.000 kr. til at udgive bogen Jyske Ås.
11. december 2018 (4. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 11. december 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget fjerde uddeling. Det blev til i alt 435.249 kr. til følgende 12 foreninger, klubber med flere.
 • Sæby Håndboldklub fik 10.000 kr. til at købe et kamera, en iPad og/eller en computer.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik modtog 5.000 kr. til at købe en træbænk.
 • Sterup Borgerforening fik 85.000 kr. til at få lavet et nyt tag på forsamlingshusets bygning ud mod hovedgaden.
 • Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening modtog 10.000 kr. til at købe en kikkert.
 • Hørby Idrætsforening, Gymnastik fik 73.749 kr. til at købe en airtrack + kile.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 75.000 kr. til at købe maskiner og håndvægte.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og et race control management-system.
 • Brønderslev Skytteforening modtog 30.000 kr. til at renovere foreningens opholdsrum og toiletter.
 • Idrætsbørnehaven Bispevang fik 15.000 kr. til at etablere en balancebane på legepladsen.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 40.000 kr. til at etablere et køkken og/eller strømforhold på markedspladsen.
 • Jerslev Multipark fik 72.500 kr. til at etablere et lysanlæg langs løbestien.
 • Foreningen "Minibyen Sæby" modtog 9.000 kr. til at udvikle minibyen.
18. september 2018 (3. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 18. september 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget tredje uddeling. Det blev til i alt 251.000 kr. til følgende 10 foreninger, klubber med flere.
 • De Blå Næser fik 25.000 kr. til at etablere en ny sauna til vinterbaderklubben.
 • Vendsyssel Nu modtog 20.000 kr. til 'Zoom ind på din fremtid event'.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness fik 8.000 kr. til at købe et musikanlæg til Spinningafdelingen.
 • Jerslev Byorkester modtog 16.000 kr. til at købe et elpiano.
 • Hørby Bylegeplads fik 100.000 kr. til at renovere multibanen og opsætte et shelter.
 • Brønderslev Harmoniorkester modtog 10.000 kr. til at købe nye instrumenter.
 • Østervrå Idrætsforening, Fodbold fik 15.000 kr. til at foretage energioptimering af lys på træningsbanerne.
 • Jerslev Forsamlingshus modtog 40.000 kr. til at købe en ny foldedør mellem de to sale.
 • Jerslev Fotoklub fik 7.000 kr. til at købe et fjernsyn til digital udstilling.
 • Ældresagen Brønderslev modtog 10.000 kr. til at købe Højskolesangbøger.
19. juni 2018 (2. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. juni 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling. Det blev til i alt 392.105 kr. til følgende 11 foreninger, klubber med flere.
 • Kvissel Fritidshus fik 6.000 kr. til at renovere trapperne ved indgangsdørene.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 250.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • Sæby Sejlklub fik 25.000 kr. til at købe et nyt gulvtæppe samt borde og stole til klubhuset.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 42.500 kr. til at købe rekvisitter.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe et elektronisk tællerapperat.
 • KFUM's Orlogshjem, Frederikshavn modtog 10.000 kr. til at købe inventar til udvidelsen af hjemmet, herunder etablering af handicaplift og adgangsvej.
 • Lyngså Petanqueklub fik 8.000 kr. til at købe et redskabsskur til opbevaring af rekvisitter.
 • Hellum Idrætsforening modtog 7.605 kr. til at få lavet ny gulvbelægning i det oprindelige klubhus.
 • Ventilen Frederikshavn fik 5.000 kr. til at lave aktiviteter for og med ensomme unge.
 • Danmark Dejligst - 9740 Jerslev J. modtog 18.000 kr., som skal bruges til at etablere en scene, el og toiletter samt markedsføring.
 • Aktivitets-/samværstilbuddet, Møllegården fik 10.000 kr. til at købe en ny plænetraktor.
9. april 2018 (1. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 9. april 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. Det blev til i alt 1.370.787 kr. til følgende 20 foreninger, klubber med flere.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 1.000.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • KFUM Spejderne Jerslev modtog 36.500 kr. til at isolere spejderhuset, isætte 2 nye vinduer og 1 dør.
 • Jerslev Borgerforening fik 20.000 kr. til at rejse et nyt tårn på legepladsen.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold modtog 9.800 kr. til at købe 2 udendørshåndboldmål, lægetasker, et musikanlæg og få lavet streger og huller til maks. totalbane.
 • Jerslev 4H fik 6.300 kr. til at købe 2 crosserhjelme, 3 symaskiner og materialer.
 • Jerslev Forsamlingshus modtog 31.000 kr. til at etablere en ny fortrappe og forny udenomsarealet.
 • SparV Hallen fik 59.300 kr. til at købe køkkenelementer, hvidevarer og varmestyring.
 • Hørby Pensionistforening modtog 8.100 kr. til pentanqueklubben, der skal bruge pengene til stenmel til banerne.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 15.000 kr. til at købe en opvaskemaskine til klubhusets cafeteria.
 • Sysselklubben modtog 2.500 kr. som hjælp til klubben.
 • Støtteforeningen W. Klitgaards Bådelaug fik 5.000 kr. til at købe en 20 personers redningsflåde.
 • FDF 1. kreds - Frederikshavn modtog 27.000 kr. til at købe et stort partytelt, plastgulv til teltet og 2 cykelstativer til mountainbikes.
 • Hørby Børnemusikfestival fik 18.478 kr. til at købe et foldetelt, 4 beachflag inkl. tryk og 10 veste m/logo for og bag.
 • Spring Team Sæby modtog 50.000 kr. til at købe redskaber til Spirecup.
 • Volley Klubben VK Vendsyssel/ Jerslev Sterup Idrætsforening, Volley fik 15.000 kr. til at købe 30 bolde, 4 pointtavler og 2 dommerstole.
 • Kulturkirkens Venner modtog 8.087 kr. til at købe 12 lamper og 1 lysmixer til brug i kirken.
 • Sterup Borgerforening fik 25.000 kr. til at etablere fast strøm til Sterups nye park (Johannes Minde).
 • GF77 Østervrå modtog 15.000 kr. til at købe en combimåtte til springgymnasterne.
 • Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn fik 13.722 kr. til at købe en transportabel højtaler, et projektionslærred og et videoredigeringsprogram.
 • Sæby og Omegns Jagtforening modtog 5.000 kr. til at købe 2 jagtpramme inkl. transporttrailer.
 • Spar V Hallen - Jerslev fik 20.000 kr. til at købe en talerstol og garderobestativer.
20. november 2017 (4. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 20. november 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling. Det blev til i alt 398.627 kr. til følgende 9 foreninger, klubber med flere.
 • Sterup Borgerforening fik 68.500 kr. til et få lavet et nyt tag på Sterup Forsamlingshus.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fodbold modtog 13.500 kr. til at købe en kridtmaskine til at strege foreningens baner op med.
 • Sæby Floorball Klub fik 32.000 kr. til at købe nye bander.
 • Firmaidræt Sæby modtog 6.998 kr. til at købe et nyt musikanlæg.
 • Frederikshavn Senior Idræt fik 2.429 kr. til at købe 4 ruller træningselastikker.
 • Hellum Multihus modtog 73.200 kr. til at udskifte taget på multihuset.
 • Sæby Badminton fik 30.000 kr. til at male hallen.
 • Brønderslev Floorball Club modtog 22.000 kr. til at købe målmandsudstyr til ungdoms- og seniorafdelingen.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 150.000 kr. til Jerslev Multipark.
31. august 2017 (3. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 31. august 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling. Det blev til i alt 414.489 kr. til følgende 9 foreninger, klubber med flere.
 • Hellum Borgerforening fik 3.639 kr. til at etablere beplantning og hegn på legepladsen på Magrethevej.
 • Hellum Borgerforening modtog 15.000 kr. til projekt "Rasteplads for cyklister".
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 250.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • Brønderslev Square Dance Forening modtog 10.000 kr. til at købe et nyt musikanlæg.
 • Brønderslev Tandemklub fik 12.100 kr. til at renovere batteriet til en cykel og til at købe 3 reservebatterier.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold modtog 15.000 kr. til tøj, tryk på gammelt tøj, 2 stk. udendørs mål, skabe til opbevaring og 12 stk. bolde.
 • Hørby Bylegeplads fik 100.000 kr. til projekt "Hørby Bylegeplads mod fremtiden".
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik modtog 3.000 kr. til at købe et stativ til yogamåtter.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik fik 5.750 kr. til at købe 15. stk. yogamåtter og højtalere.
1. juni 2017 (2. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 1. juni 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling. Det blev til i alt 422.600 kr. til følgende 10 foreninger, klubber med flere.
 • De grønne pigespejdere, Bangsbostrand fik 4.800 kr. til at etablere et bålkøkken.
 • FDF i Sæby modtog 30.000 kr. til at udskifte en radiator til varmepumpen i lejrbygningen.
 • Hellum Krudtugler fik 2.550 kr. til at købe termokander.
 • Rosengårdens Venner modtog 5.000 kr. til at købe klapborde, der skal stå i en nyindrettet sal i kælderen på plejehjemmet.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Fitness fik 40.000 kr. til at udskifte det eksisterende løbebånd.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 50.000 kr. til at dække forskellige udgifter i forbindelse med etableringen af Jerslev Multipark.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 36.250 kr. til at købe rekvisitter til afdelingerne.
 • Sterup Borgerforening modtog 50.000 kr. at etablere en sø samt plante buske og træer som en del af Projekt "Grønt område".
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 200.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • Handicap Idræt, Brønderslev modtog 4.000 kr. til at købe træningstøj, overtrækstøj og bolde.
19. april 2017 (1. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. april 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. Det blev til i alt 993.400 kr. til følgende 15 foreninger, klubber med flere.
 • FDF Frederikshavn Kreds fik 17.500 kr. til at købe en lukket trailer.
 • Plejehjemmet Kornumgård modtog 25.000 kr. til at købe en bus til beboerne.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik fik 10.000 kr. til at købe en trampolin.
 • Ørtoft Borgerforening og Klatrecenter modtog 35.000 kr. til at renovere klatrecentret.
 • Idrætsforeningen Skjold fik 250.000 kr. til et kunstgræsbaneprojekt.
 • Hellum Idrætsforening modtog 8.000 kr. til at købe diverse rekvisitter til håndbold.
 • Fonden Brønderslev-Hallerne fik 250.000 kr. til at købe inventar til nyt vandrehjem/hostel.
 • KFUM Spejderne Jerslev modtog 30.000 kr. til at renovere spejderhuset og købe en grund, lejrudstyr, nye bænke og borde til udendørs brug.
 • Hørby Idrætsforening, Gymnastik fik 20.800 kr. til at købe en nedspringsmåtte.
 • Jerslev 4H modtog 4.600 kr. til at købe haveredskaber og ridehjelme.
 • Jerslev Borgerforening fik 25.000 kr. til at lave en byportal ved indfaldsvejene til Jerslev.
 • KFUM Spejderne i Dybvad modtog 7.000 kr. til at købe et patruljetelt.
 • Hørby Pensionist Petanque Klub fik 8.500 kr. til at lave en tilbygning til et læskur.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 300.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • Sysselklubben fik 2.000 kr. til at afvikle arrangementer.
28. november 2016 (4. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 28. november 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling. Det blev til i alt 779.492 kr. til følgende 14 foreninger, klubber med flere.
 • Jerslev Byorkester fik 16.199 kr. til projektet Venstre side af lydanlæg.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening modtog 500.000 kr., som skal bruges på multibanen i Jerslev.
 • Thorshøj Lokalhistoriske Arkiv fik 7.000 kr. til at købe en ny pc.
 • Hørby Lokalhistorisk Forening modtog 7.000 kr. til at købe en pc med ny skærm.
 • BAS - Brønderslev Amatør Scene fik 16.593 kr. til at købe et mikrofonanlæg.
 • Firmaidræt Sæby modtog 6.200 kr. til at købe Bowls tæppe og udstyr.
 • Fremad Eagles Bordhockey Brønderslev fik 15.000 kr. til at købe 30 stk. bordhockeyspil, som skal bruges ved turneringen Denmark Open den 20. maj 2017.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton modtog 21.000 kr. til at købe 5 stk. høje dommerstole.
 • Hørby Bylegeplads fik 100.000 kr. til at købe nye legeredskaber til Hørby Bylegeplads.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforenings hovedbestyrelse modtog 10.000 kr. til at købe værktøj til Klub 9740, det vil sige klinker og loftbeklædning til det vestlige omklædningsrum i det gamle klubhus.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness fik 5.000 kr. til at købe en pc og printer.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 8.000 kr. som et tilskud til at købe et nyt musikanlæg.
 • Østervrå Idræts- og Kulturcenter fik 50. 000 kr., som skal bruges til at købe inventar til det nye byggeri.
 • Hørby KFUM Spejder modtog 17.500 kr., som skal bruges til at købe maling til en dør og karme.
30. august 2016 (3. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 30. august 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling. Det blev til i alt 232.069 kr. til følgende 5 foreninger, klubber med flere.
 • Frederikshavn Gymnastikforening FG 90 fik 25.000 kr. til at købe nye gymnastikredskaber.
 • Den Runde Pavillions Venner modtog 15.000 kr. til at købe borde og stole.
 • Hellum Idrætsforening fik 8.000 kr. til at købe rekvisitter (isposer og papir) og tryk af foldere til skoleklasser.
 • Hellum Multihus modtog 3.444 kr. til at købe et nyt køleskab som en del af en ny energibesparelsesplan.
 • SparV Hallen fik 180.625 kr. til at dække en merudgift til en alarm/et låsesystem og til at købe et net til hallen, så den kan opdeles i to.
14. juni 2016 (2. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 14. juni 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling. Det blev til i alt 737.594 kr. til følgende 7 foreninger, klubber med flere.
 • Team Hjørring 2017 (hold 6) fik 10.500 kr. til at købe 3 stk. sengecykler til dialyseafdelingen på Hjørring Sygehus.
 • Hørbyspejderne modtog 35.000 kr. til at etablere et nyt bad og toilet samt renovere to eksisterende toiletter uden varme.
 • Bestyrelsen ved Thorshøj Børnehus fik 24.864 kr. til at købe en rutsjebane og et gyngestativ.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Volleyball modtog 10.980 kr. til at købe 20 bolde.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik fik 20.000 kr. til at etablere et læskur ved petanquebanen.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening modtog 600.000 kr. til at etablere en multibane.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 36.250 kr. som tilskud til at købe rekvisitter til afdelingerne.
30. marts 2016 (1. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 30. marts 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. Det blev til i alt 810.403 kr. til følgende 16 foreninger, klubber med flere.
 • Brønderslev Floorball Club fik 37.075 kr. til at renovere gamle bander.
 • FFI Fodbold modtog 65.000 kr. til at købe borde og stole til klubbens cafeteria.
 • Spring Team Sæby fik 20.000 kr. til at renovere klublokalet.
 • Jerslev Byorkester modtog 25.000 kr. til at købe 3 mikrofoner m/stativ og kabler, 2 aktive højtalere og 2 subwoofer højtalere.
 • FDF Frederikshavn fik 15.000 kr. til at købe et samlingstelt til brug ved landslejr i sommeren 2016.
 • Sterup Borgerforening modtog 30.000 kr. til at genetablere en legeplads i Sterup.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 400.000 kr. til at etablere en multipark. Parken skal bygges i etaper.
 • Frederikshavn Kajakklub modtog 30.000 kr. til at købe nye borde og stole til klubhuset.
 • Boldklubben Bangsbo Freja fik 25.000 kr. til at etablere en velfærdsbygning.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fodbold modtog 63.748 kr. til at etablere en ny tribune ved klubhuset på Præstelunden 12A.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fodbold fik 8.750 kr. til at udskifte trådnettet bag det østligste mål på Jerslev stadion.
 • Firmaidræt Sæby modtog 26.900 kr. til at købe en stepmaskine.
 • FDF Sæby fik 30.000 kr. til at opføre et nyt hus.
 • Borger 9700s Kulturgruppe modtog 10.000 kr. til at deltage i Den Kongelige Opera "Opera i det fri" i Rhododendronparken i Brønderslev.
 • Jerslev Marked fik 15.000 kr. til at forny foreningens hjemmeside.
 • Jerslev Fotoklub modtog 8.930 kr. til at købe rammer til brug ved udstillinger.